نجات آب

نجات آب

 

غالباً بخش اعظمی از آب برای اهداف آبیاری به دلیل نشت در امتداد لوله هایی که آب را از محل برداشت به مزارع منتقل می کند ، به محصولات زراعی نمی رسند. فقط بخشی از مزارع دسترسی به آب برای کشت محصولات زراعی استفاده می شود ، بقیه به دلیل تبخیر و تعرق در خاک و از بین رفتن در خاک از بین می روند. استراتژی های مختلفی برای صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزی وجود دارد که با ادغام در بین آنها می تواند موجب افزایش صرفه جویی در مصرف آب شود.
یکی از مؤثرترین روشها برای جلوگیری از هدر رفتن آب ، آبیاری محصولات زراعی با توجه به نیازهای واقعی یک گیاه و در لحظه مناسب است. ارزیابی دقیق از حجم آب و زمان آبیاری باعث می شود استفاده از آب کارآمدتر شود زیرا حجم های لازم برای دستیابی به بهترین تولیدات کاهش می یابد. برآورد تعادل آب محصولات زراعی دقیق ترین ، کم هزینه و ساده ترین روش برای ارزیابی میزان آب لازم برای عبور از شکاف بین آب مصرفی محصولات زراعی به دلیل تبخیر و تعرق و رسیدن به آب گیاهان هنگام باران یا باران از سطح زیرزمینی سطحی یا احیای مویرگی از طریق خاک. این روش ، حتی اگر دقیق باشد ، بسیار دشوار است ، و بخصوص در مواقع بزرگترین کار در یک شرکت کشاورزی بسیار دشوار است. به همین دلیل نرم افزاری اختراع شده است که بطور روزانه به کشاورزان نشان می دهد که چه زمانی و چه مقدار باید هر محصول را آبیاری کنند. استفاده مجدد از پسماند برای آبیاری فرصتی است که به ویژه در صورت افزایش شهرنشینی ، فواید بسیار خوبی خواهد داشت. فاضلاب شهری که به راحتی تصفیه شده است ، برای آبیاری می تواند به مناطق کشاورزی منتقل شود. علاوه بر این ، فاضلاب ازت و بخشی از فسفر و پتاسیم مورد نیاز محصولات کشاورزی را برای محصولات زراعی تأمین می کند. استفاده مجدد از پساب باعث محدود شدن برداشت آبهای سطحی و زیر زمینی می شود ، تأثیر تخلیه در رودخانه ها را کاهش داده و موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود.
آبیاری قطره یکی از کارآمدترین و پایدارترین روش های آبیاری است زیرا امکان هدایت آب را فقط در مواقع مورد نیاز ، یعنی در پایه گیاه ، نزدیک به ریشه ها فراهم می کند. این یک سیستم بسیار کارآمد تر از سیستم های آبپاش معمولی است ، که آب را در تمام زمینه ها پخش می کند ، حتی در جایی که لازم نیست با اتلاف منابع آب لازم باشد. در مکانهایی که این روش معرفی شده است میزان مصرف آب بین 30 تا 60 درصد کاهش یافته است.

ارسال نظر