• تصفیه آب صنعتی خورشیدی
      تصفیه آب در تجارت لوازم آرایشی و بهداشتی آب ماده خام و اولیه برای تولید محصولات زیبایی، زینتی، آرایشی و بهداشتی می باشد. آب موجود در منابعی مانند چاه ها، رودخانه ها و آب های زیرزمینی دارای آلودگی های زیادی همچون مواد آلی، ذرات معلق و آلاینده های شیمیایی می باشد. ناخالصی آب بر کاهش کیفیت محصولات اثر مستقیم دارد و نکته مهم این که قرار است بانوان این
  • دستگاه آب شیرین کن
      استفاده نمودن از دستگاه های تصفیه آب صنعتی به ارتقای محصولات تولید شده و افزایش کیفیت آب کمک زیادی کرده و از این رو در اکثر کشور های جهان با استقبال گرمی مواجه شده است. در سال های اخیر نیز صاحبان صنایع در ایران با طرز کار این نوع فرآیند تصفیه آب آشنا شده و اقدام به نصب تجهیزات آب شیرین کن در کارخانه جات و اماکن صنعتی خود