چرا آب شیرین کن؟ رشد مداوم جمعیت ، فرسایش خاک ، کمبود و مصرف بیش از حد آب شیرین مهمترین دلایل توسعه مداوم و نوآوری فن آوری های جدید مانند سیستم تصفیه آب کشاورزی برای تأمین آب در مقادیر زیاد

آب شهری به علت هزینه بالای دستگاه های تصفیه آب و فرآیند زمان بر، مورد استقبال و تصفیه مسئولین قرار نمی گیرد. از جهتی آب لوله کشی شهری دارای رسوبات زیادی بوده که آب این رسوبات را با خود حل