در ابتدا باید بدانیم که آب معدنی ها به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول اب معدنی هایی هستند که مستقیما از آب چشمه و آب های طبیعی پر می شوند . دسته دوم آب معدنی هایی هستند

آب شهری به علت هزینه بالای دستگاه های تصفیه آب و فرآیند زمان بر، مورد استقبال و تصفیه مسئولین قرار نمی گیرد. از جهتی آب لوله کشی شهری دارای رسوبات زیادی بوده که آب این رسوبات را با خود حل