آب شهری به علت هزینه بالای دستگاه های تصفیه آب و فرآیند زمان بر، مورد استقبال و تصفیه مسئولین قرار نمی گیرد. از جهتی آب لوله کشی شهری دارای رسوبات زیادی بوده که آب این رسوبات را با خود حل

تصفیه آب در تجارت لوازم آرایشی و بهداشتی آب ماده خام و اولیه برای تولید محصولات زیبایی، زینتی، آرایشی و بهداشتی می باشد. آب موجود در منابعی مانند چاه ها، رودخانه ها و آب های زیرزمینی دارای آلودگی های زیادی همچون