TDS

TDS آب چیست؟

 

TDS مخفف Total dissolved solids می باشد و معنی لغوی آن یعنی کل مواد جامد محلول. سطح TDS آب به تنهایی نمی تواند ملاکی برای نشان دادن کیفیت آب باشد. اما می تواند اطلاعی از ناخالصی و شفافیت آب بدهد. تمامی جامدات موجود در آب را مانند مواد معدنی و آلی را شامل می شود. آلاینده هایی که به صورت ذرات ریز در آب وجود دارند گاهی اوقات طعم، بو و رنگ بدی به آب می دهند و این اصلا خوشایند نیست. به ویژه وقتی که کیفیت آب در پخت پ پز نمایان می شود.

واحد اندازه گیری TDS میلی گرم در لیتر می باشد که با اصطلاح PPM نیز ذکر می شود. برای اندازه گیری مقدار TDS از ابزاری به نام TDS متر قلمی استفاده می شود که با قراردادن سنسور ان در قسمتی از آب می توانیم اندازه تی دی اس آب را روی مانیتور ابزار ببینیم. توجه داشته باشید که مقدار TDS در آب نه آن قدر زیاد باشد که آلاینده های مضر وارد بدن انسان کند و نه آن قدر کم باشد که طعم آب را تلخ کند.

ارسال نظر